fbpx

תג מוצר - וירבק

הצרכים הטבעיים של כלבים וחתולים:

מוצאם של הכלבים והחתולים עוצב על ידי מיליוני שנות אבולוציה, טבועות בהם התכונות של טורף מיומן כגון מהירות וזריזות, כלבים וחתולים בבסיסם הם טורפים, הגוף שלהם דורש המון חלבונים ודיאטת דלת פחמימות של אוכלי בשר, אז למה זה לא משתקף במזון שאנחנו נותים להם? כל מזונות הוירבק HPM-VETERINARY עשירים בחלבון מן החי כמקור העיקרי של אנרגיה, ובכך מקטין את שיעור הפחמימות ככל האפשר.

דילוג לתוכן