fbpx

מזון לתוכים וציפורים

 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  דייסה לתוכים האכלת יד, פריטי בירד תוצרת ארה"ב - Pretty Bird

  דייסה לתוכי האכלת יד
  דייסה לתוכי האכלת יד
  0 out of 5

  דייסה לתוכים האכלת יד, פריטי בירד תוצרת ארה"ב – Pretty Bird

  • דייסה לגוזלים של תוכים, מתאים לשלבי ההאכלה הראשונים של הגוזל, עם אחוזי שומן וחלבון מאוזנים, כל הרכיבים מותאמים במיוחד לצרכי התפתחות ובריאות הגוזלים.
  • המזון נבדק על ידי וטרינרים בכל העולם ומומלץ על ידי מגדלי ציפורים ומחתימים רבים המשתמשים בו כדרך קבע שנים רבות.
  • יש לאחסן את הדייסה במקום קריר ויבש, הדייסה תישאר טריה עד תאריך התפוגה המודפס על כל חבילה.
  79.00179.00
 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לכנרים 1 ק"ג - Medionix, Canary Food

  שק תערובת מגדלים לכנרים של מדיוניקס
  שק תערובת מגדלים לכנרים של מדיוניקסמזון לכנרים של מדיוניקס
  0 out of 5

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לכנרים 1 ק"ג – Medionix, Canary Food

  תערובת פרימיום לכנרים 1 ק”ג. התערובות שלנו מיוצרות מתוך ידע, מחשבה ואהבה לבעלי חיים. אנו מקפידים על בחירת חומרי גלם איכותיים וטריים במטרה לספק לבעלי החיים את הערכים התזונתיים האופטימלים, תוך שמירה על הטעם הנפלא של המזון.
  19.00
 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לכנרים 4 ק"ג - Medionix, Canary Food

  שק תערובת מגדלים לכנרים של מדיוניקס
  שק תערובת מגדלים לכנרים של מדיוניקסמזון לכנרים של מדיוניקס
  0 out of 5

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לכנרים 4 ק"ג – Medionix, Canary Food

  תערובת פרימיום לכנרים 4 ק”ג. התערובות שלנו מיוצרות מתוך ידע, מחשבה ואהבה לבעלי חיים. אנו מקפידים על בחירת חומרי גלם איכותיים וטריים במטרה לספק לבעלי החיים את הערכים התזונתיים האופטימלים, תוך שמירה על הטעם הנפלא של המזון.
  49.00
 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לכנרים, 20 ק"ג - Medionix, Canary Food

  שק תערובת מגדלים לכנרים של מדיוניקס
  שק תערובת מגדלים לכנרים של מדיוניקסמזון לכנרים של מדיוניקס
  0 out of 5

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לכנרים, 20 ק"ג – Medionix, Canary Food

  תערובת פרימיום לכנרים 20 ק”ג. התערובות שלנו מיוצרות מתוך ידע, מחשבה ואהבה לבעלי חיים. אנו מקפידים על בחירת חומרי גלם איכותיים וטריים במטרה לספק לבעלי החיים את הערכים התזונתיים האופטימלים, תוך שמירה על הטעם הנפלא של המזון.
  189.00
 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לתוכונים 1 ק"ג - Medionix, Parakeets, Budgies

  שק מזון לתוכונים של מדיוניקס 1 ק''ג
  שק מזון לתוכונים של מדיוניקס 1 ק''גמדיוניקס, תערובת פרימיום לתוכונים 1 ק"ג - Medionix, Parakeets, Busgies
  0 out of 5

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לתוכונים 1 ק"ג – Medionix, Parakeets, Budgies

  תערובת פרימיום לתוכונים 1 ק"ג. התערובות שלנו מיוצרות מתוך ידע, מחשבה ואהבה לבעלי חיים. אנו מקפידים על בחירת חומרי גלם איכותיים וטריים במטרה לספק לבעלי החיים את הערכים התזונתיים האופטימלים, תוך שמירה על הטעם הנפלא של המזון.
  15.00
 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לתוכונים 4 ק"ג - Medionix, Parakeets, Budgies

  שק מזון לתוכונים של מדיוניקס 1 ק''ג
  שק מזון לתוכונים של מדיוניקס 1 ק''גמדיוניקס, תערובת פרימיום לתוכונים 4 ק"ג - Medionix, Parakeets, Budgies
  0 out of 5

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לתוכונים 4 ק"ג – Medionix, Parakeets, Budgies

  תערובת פרימיום לתוכונים 4 ק"ג. התערובות שלנו מיוצרות מתוך ידע, מחשבה ואהבה לבעלי חיים. אנו מקפידים על בחירת חומרי גלם איכותיים וטריים במטרה לספק לבעלי החיים את הערכים התזונתיים האופטימלים, תוך שמירה על הטעם הנפלא של המזון.
  49.00
 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לתוכונים, 20 ק"ג - Medionix, Parakeets, Budgies

  מזון פרימיום לתוכונים של מדיוניקס מגדלים 20 ק''ג
  מזון פרימיום לתוכונים של מדיוניקס מגדלים 20 ק''גמדיוניקס, תערובת פרימיום לתוכונים 20 ק"ג - Medionix, Parakeets, Busgies
  0 out of 5

  מדיוניקס, תערובת פרימיום לתוכונים, 20 ק"ג – Medionix, Parakeets, Budgies

  תערובת פרימיום לתוכונים 20 ק"ג. התערובות שלנו מיוצרות מתוך ידע, מחשבה ואהבה לבעלי חיים. אנו מקפידים על בחירת חומרי גלם איכותיים וטריים במטרה לספק לבעלי החיים את הערכים התזונתיים האופטימלים, תוך שמירה על הטעם הנפלא של המזון.
  189.00
 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  מדיוניקס, תערובת פרמיום לפינקים וגולדן פינק, 1 ק"ג - Medionix, Golden Finch Food

  שק מזון לפינקים מגדלים של מדיוניקס 20 ק''ג
  שק מזון לפינקים מגדלים של מדיוניקס 20 ק''גמדיוניקס, תערובת פרמיום לפינקים גולדן פינק 1 ק"ג - Medionix, Golden Finch Food
  0 out of 5

  מדיוניקס, תערובת פרמיום לפינקים וגולדן פינק, 1 ק"ג – Medionix, Golden Finch Food

  התערובות שלנו מיוצרות מתוך ידע, מחשבה ואהבה לבעלי חיים. אנו מקפידים על בחירת חומרי גלם איכותיים וטריים במטרה לספק לבעלי החיים את הערכים התזונתיים האופטימלים, תוך שמירה על הטעם הנפלא של המזון.
  15.00
 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  מדיוניקס, תערובת פרמיום לפינקים וגולדן פינק, 20 ק"ג - Medionix, Golden Finch Food

  שק מזון לפינקים מגדלים של מדיוניקס 20 ק''ג
  שק מזון לפינקים מגדלים של מדיוניקס 20 ק''גמדיוניקס, תערובת פרמיום לפינקים גולדן פינק 20 ק"ג - Medionix, Golden Finch Food
  0 out of 5

  מדיוניקס, תערובת פרמיום לפינקים וגולדן פינק, 20 ק"ג – Medionix, Golden Finch Food

  התערובות שלנו מיוצרות מתוך ידע, מחשבה ואהבה לבעלי חיים. אנו מקפידים על בחירת חומרי גלם איכותיים וטריים במטרה לספק לבעלי החיים את הערכים התזונתיים האופטימלים, תוך שמירה על הטעם הנפלא של המזון.
  189.00
 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  מדיוניקס, תערובת פרמיום לפינקים וגולדן פינק, 4 ק"ג - Medionix, Golden Finch Food

  שק מזון לפינקים מגדלים של מדיוניקס 20 ק''ג
  שק מזון לפינקים מגדלים של מדיוניקס 20 ק''גמדיוניקס, תערובת פרמיום לפינקים גולדן פינק 4 ק"ג - Medionix, Golden Finch Food
  0 out of 5

  מדיוניקס, תערובת פרמיום לפינקים וגולדן פינק, 4 ק"ג – Medionix, Golden Finch Food

  התערובות שלנו מיוצרות מתוך ידע, מחשבה ואהבה לבעלי חיים. אנו מקפידים על בחירת חומרי גלם איכותיים וטריים במטרה לספק לבעלי החיים את הערכים התזונתיים האופטימלים, תוך שמירה על הטעם הנפלא של המזון.
  49.00
 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  קיקי, כופתיות לתוכים גדולים 1 ק"ג - KIKI, Nutri-Psitta for Parrots

  אוכל לתוכים גדולים
  אוכל לתוכים גדולים
  0 out of 5

  קיקי, כופתיות לתוכים גדולים 1 ק"ג – KIKI, Nutri-Psitta for Parrots

  • קיקי נוטרי-פסיטה לתוכים גדולים הוא מזון שמותאם לכל מיני התוכים הגדולים.
  • המזון מורכב ממרכיבים שהופכים אותו למזון שלם הכולל את כל אבות המזון לתוכים.
  • מספק כמות מאוזנת בין שומנים וחלבונים, עם פרוביוטיקה מכוסה במעטפת עץ המסייעת לספוג את המזון טוב יותר, וגם לחזק את מערכת החיסון.
  • ניתן לתת אותו בכל עת של השנה.
  55.00
 • הוספת פריט זה לסל קניות:

  קיקי, מזון לתוכונים אוסטרלים, 1 ק"ג - Kiki Parakeets Food

  אריזת מזון לתוכונים של חברת קיקי הספרדית
  אריזת מזון לתוכונים של חברת קיקי הספרדית
  0 out of 5

  קיקי, מזון לתוכונים אוסטרלים, 1 ק"ג – Kiki Parakeets Food

  תערובת איכותית מבית קיקי הספרדי, מיועדת לכל סוגי התוכונים. מזון מלא ומאוזן, פורמולה מורכבת מזרעים משובחים מעושרים בויטמינים ומינרלים. רכיבים : צהוב דוחן, דוחן אדום, לבן דוחן, ציפורית, שיבולת שועל מקולפת, נגרילו אלעזור, גרגירי ויטמין מיוצר במפעלי KIKI שבספרד.
  25.00
דילוג לתוכן